.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Öğrenim Ücreti:  Örgün Öğretim programı olduğu için herhangi bir öğrenim ücreti yoktur.Eğitim ve Öğretim Modeli: Bölümün öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler, önlisans eğitimlerinin iki yılında (4 akademik yarıyıl) bölümle ilgili teorik ve uygulama derslerini almaktadırlar. Mezun olmadan önce 30 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Bu sayede öğrencilerimiz, eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları stajları ile pekiştirerek bilgi ve becerilerini artırma imkânı bulacaklardır.Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Burdur Mehmet Akif Ersoy üniversitesine bağlı meslek yüksekokulumuz Burdur'un Altınyayla ilçesinde yer almaktadır.Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Burdur'un Altınyayla ilçesinde eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir.Program Akreditasyonları: Okulumuzda öğrencilerimize çift anadal imkanı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz gerekli şartları sağlamaları durumunda okulumuzda yer alan diğer bölümden dersler alarak Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünden de mezun olabilmektedir.Yurt: Altınyayla ilçesinde özel öğrenci yurtları ve apartlarda barınma hizmeti sağlanmaktadır.Yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması: Okulumuzda yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.Öğrencilerin sahip olması gereken sertifikalar: Türk uyruklu öğrencilerden başvuru esnasında herhangi bir sertifika talep edilmemektedir. Bölümde öğrenim görecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dil seviyesi C düzeyinde olmalı ve öğrenciler C seviyesi düzeyinde Türkçe bildiğini belgelendirmelidir.


Bölümden mezun olanların meslek hayatlarında problem yaşamaması için alan korkusu (agorafobi), kapalı mekân (klostrofobi), kan (hemofobi), karanlık (akluofobi) ve yükseklik (akrofobi) gibi psikolojik ve sinirsel hastalıklarla ilgili fobisi olmaması, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmaması, astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, bayılma, histeri, marazi çarpıntı problemlerinin olmaması uygun olacaktır.


Ayrıca programa kayıt yaptıracak öğrencilerimizin, uygulamalı derslerde yüksekokulun belirlediği eğitim kıyafetlerini giymesi zorunludur. Kıyafetlerin temini öğrenciye aittir.Kısmi Zamanlı Öğrenci: Okulumuzun ihtiyaçları ve bütçe imkânları dikkate alınarak okulumuzda uygun sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi:  Her Eğitim – Öğretim yılı başında, Öğrenci işleri Daire Başkanlığınca bildirilen kayıtlı öğrenci sayıları geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, (9.madde hariç) okulların öğrenci sayılarının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.Burs: 5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanları da fakülte web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrencilere duyurulur.MAKÜ Kariyer Okulu: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Öğrencinin kariyer yapmayı düşündüğü alanın psikometrik ölçümler ve kariyer danışmanlığı eşliğinde belirlenerek öğrencilere bu kariyer alanının gerektirdiği bilgi, beceri ve bilişim teknolojileri alanındaki yetkinlikleri kazandırmaya yönelik bir eğitim programıdır. MAKÜ Kariyer Okuluna kabul edilen öğrencilerden, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen eğitimleri tamamlayan ve kariyer alanı ile uyumlu etkinliklere (konferans, söyleşi, panel, teknik gezi, çalıştay vb.) katılım sağlayanlara tüm gelişim sürecini belgeleyen MAKÜ Kariyer Okulu Diploması verilir. MAKÜ Kariyer Okulu kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere ve kariyer etkinliklerine katılan öğrencilere, tamamlanan her eğitime veya etkinliğe ilişkin Merkez onaylı resmi katılım belgesi veya başarı sertifikası verilir. Başarı sertifikası veya katılım belgesi basılı veya elektronik ortamda düzenlenebilir. 

Öğrenci

  • Öğrenci Toplulukları
  • Formlar
  • Yönetmelikler
  • Staj