.

İdari Personel

Hüseyin ERKOÇ
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: 0248 213 70 02
E-posta: herkoc@mehmetakif.edu.tr
Sefa KILINÇ
Bilgisayar İşletmeni
Yazı ve Personel İşleri
Telefon: 0248 213 70 00
E-posta: skilinc@mehmetakif.edu.tr
Selman AKBULUT
Memur
Öğrenci İşleri
Telefon: 0248 213 70 11
E-posta: sakbulut@mehmetakif.edu.tr
Mustafa TÜREN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri ve Taşınır İşleri
Telefon: 0248 213 70 12
E-posta: mturen@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Tarihçe
  • Misyon Vizyon