.

Yönetim

Yüksekokul Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Kamil ÖZCAN
Yüksekokul Müdürü
kamilozcan@mehmetakif.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcıları
Öğr. Gör. Haluk AKTAY
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
haktay@mehmetakif.edu.tr
Öğr. Gör. Halit DEĞER
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
hdeger@mehmetakif.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri
Hüseyin ERKOÇ
Yüksekokul Sekreteri
herkoc@mehmetakif.edu.tr

Hakkımızda

  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Tarihçe
  • Misyon Vizyon